เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ

โรคหลอดเลือดในสมองนั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือด ใน สมอง ตีบ โรคหลอดเลือดในสมองแตก นั้นก็ต่างเป็นโรคที่มีอาการใกล้เคียงกันและเป็นและมีเปอร์เซ็นการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ โรคเส้นเลือดในสมองนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ทำความเข้าใจในโรคนี้กันมากขึ้น  

โรคหลอดเลือดในสมองคืออะไร  

โรคเลือดในสมอง กล่างคือโรคที่เกิดจากหลอดเลือดในสมองนั้นไม่สามารถที่จะส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นจากอาการของ เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ หรือ เส้นเลือด ในสมอง แตก ก็ตามซึ่งจะทำให้เกิดอาการค้างเคียงตามมาว้าจะเป็นชาไปครึ่งซีก พูดไม่ชัด อ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก ซึ่งถ้าหากว่าเข้ารับการรักษาไม่ทันก็อาจจะทำให้เหลือความพิการเอาไว้หรือที่เรียกว่าอัมพาตได้นะครับ 

โรคหลอดเลือดในสมองมีกี่ประเภท  

อย่างที่กล่าวไปว่าโรคหลอดเลือดในสมองนั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทนั้นคือ เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ และ เส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งทั้งโรคนั้นจะมีความเสียหายที่แตกต่าง  

เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ :  เป็นโรคที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดนั้นเกิดการทำงานที่ผิดปกติ อาจจะเพราะจากไขมันที่มาเกาะอยู่ที่หลอดเลือดหรือผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดนั้นทำงานได้ผิดปกติและทำให้ส่งเลือดเข้าสู่สมองไม่ทัน และทำให้หลอดเลือดในสมองนั้นเล็กลง และ ตีบลง ทำให้สมองนั้นเกิดภาวะขาดเลือด และทำให้ร่างกายเกิดอการชาไปครึ่งซีก อ่อนแรง  

เส้นเลือด ใน สมอง แตก : เป็นโรคที่พบได้จาก 20 – 30 % จากผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าด้านบน โดยจะแบ่งได้เป็น ลักษณะนั้นคือ เลือดออกในเนื้อสมอง , เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง 

ปัจจัยเสี่ยง  

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดโรคหลอดเลือดในสมองนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ ของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองนั้นจะเกิดจาก อายุที่มากขึ้น  ความดันโลหิต เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ และ ดื่มแอลกอฮอร์ เป็นต้น  

สัญญาเตือนของโรคนี้  

โรคนี้อย่างที่บอกไปว่าจะมีอาการคล้ายเคียงกันไม่ว่าจะเป็น เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ หรือเส้นเลือดในสมองแตก นั้นก็คือจะมีอาการ แขนขาชา อ่อนแรง หนึ่งข้าง หรือ ซีกใดซึกหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดได้ลำบากมากขึ้น   การทรงตัวลำบาก และ ตาพรามั่วทางฝั่งใดฝั่งหนึ่ง  

วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง  

การป้องกันโรคหลอดเลือดนสมองนั้นสามารถป้องกันได้จากหลายวิธี  ซึ่งส่วนมากเป็นวิธีใกล้ตัวของเราด้วยเช่นกัน โดยให้เราพยายาม ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นไขมันสูง  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  งดเครื่องดื่มมึนเมา และตรวจสุขภาพประจำปีบ่อย ๆ  

ข้อควรระวัง  

สำหรับการที่จะเกิดโรคเส้นเลือดในสมองนั้นมีเพียงแค่ข้อควรระวังในข้อเดียวนั้นคือในเรื่องของการที่ร่างกายของเรามีอาการคล้ายว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมอง แต่เราเลือกที่จะเพิกเฉย ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหากเราเกิดอาการ 2 ใน 3 กรณีนั้นให้เราเข้าพบแพทย์ใน 3 ชั่วโมงทันที เพื่อที่เราจะได้ทำการรักษา และ สามารถที่ฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติที่สุด  

ดังนั้นสำหรับใครที่มีอาการ หรือ ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นกำลังเจอกับโรค หลอดเลือดในสมองหรือไม่ ? ให้เราลองไปเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายได้นะครับเผื่อว่าเราสงสัยูกกเราจะได้หาทางฟื้นฟูร่างกายได้ทันนะครับ