เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

4 ข้อควรระวังในการเลือก ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด นั้นคือบริษัท หรือ ตัวแทนที่คอยจัด และ จำหน่าย “เครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดความชื้น และ เครื่องวัดอื่น ๆ ที่ใช้ในในการวัด โดยสามารถใช้ได้ทั้งภาคอุตสาหกรรม วงการแพทย์ และ วงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งแน่นอนว่าการจะซื้อเครื่องมือเหล่านั้น จะต้องซื้อกับ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เท่านั้น และนั้นทำให้มีตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด ที่ไม่ผ่านมาตรฐานขึ้นมา…

View More 4 ข้อควรระวังในการเลือก ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด